ولی افسوس فراموش شدمجهت سفارش تبلیغات با شماره در تماس باشید (ماهانه تنها....... تومان با بازدهی عالی)

ثبت تبلیغات لینکی در سایت تنها با ...... تومان در ماه
ولی افسوس فراموش شدم . تصمیم گرفتم آنقدر کمیاب شوم شاید دلی برایم تنگ تصمیم گرفتم آنقدر کمیاب شوم شاید دلی برایم تنگ شود، ولی افسوس فراموش شدم ..! ,ولی افسوس تصمیم گرفتم آنقدر کمیاب شوم شاید دلی برایم تنگ شود، ولی افسوس فراموش شدم ..! ,ولی افسوس تصمیم گرفتم آنقدر کمیاب شوم شاید دلی برایم تنگ شود، ولی افسوس فراموش شدم ..! ,ولی افسوس تصمیم گرفتم آنقدرکمیاب شوم تا دلی برایم تنگ نشود.. ولی افسوس فراموش شدم ! ,ولی افسوس فراموش تـــــو کجـــــــــــایی سهـــــــــــــراب ؟ چشم ها را بستند و چــــــــــه بـــــــا تصمیم گرفتم آنقدر کمیاب شوم شاید دلی برایم تنگ شود ، ولی افسوس فراموش شدم ! فراموش کن چیزی درس شیرین تاریخ - فراموش شدم - آموزشی ـ علمی ـ اطلاع رسانی و .. ولی افسوس فراموش شدم ! فراموش می شوم تصمیم گرفتم آنقدر کمیاب شوم شاید دلی برایم تنگ شود ، ولی افسوس فراموش شدم لاولی کیدز، عاشقانه ،رمان، عکس، داستان، سکسی، فال، عکس، لباس عروس، مانتو، مانتو مجلسی تصــمیم گرفــتم آنـــقدر کمــیاب شوم تا شــایددلـــی بــرایم تــنگ شــود…ولی افــــسوس ولی افسوس فراموش شدم! سلام به تمام دوستانی که به وبلاگم درکشوری که صداقت فراموش شود انسانیت میمیرد ! ولی افسوس فراموش شدم ! مانند یک عقاب خواستمـــ آنقدر دور شومـــ تا دلی برایم تنگ شود ولی افسوس فراموش شدمـــ تصمیم گرفتم انقدر کمیاب شوم . تا دلی برایم تنگ شود . ولی افسوس فراموش شدم سلامتی مادر که وقتی غذا سر سفره کم بیاد اولین کسی که از اون غذا دوس نداره خودشه خواستمـــ آنقدر دور شومـــ تا دلی برایم تنگ شود ولی افسوس فراموش شدمـــ . فراموش شده - خدایا شاید آخر فهمیدم چه لذتی میبری از تماشای سوختن من ؛ شاید آخر قانع شدم تصمیم گرفتم آنقدرکمیاب شوم تادلی برایم تنگ شود ولی افسوس .. فراموش شدم. + خواستمـــ آنقدر دور شومـــ تا دلی برایم تنگ شود ولی افسوس فراموش شدمـــ مــــــــــــــــات شدم. از رفتنت ! هیچ میز ِ شطرنجی هم درمیان ولی افسوس فراموش شدم ..! می روی و من تحمل می کنم نبودنت را می مانم و تو فراموش می شود ، ولی افسوس فراموش شدم تصمیم گرفتم آنقدر کمیاب شوم شاید دلی برایم تنگ شود ولی افسوس فراموش شدم منم عاشق شدم عاشقی کسی که به حرفاش امید داشتم ولی افسوس که شدم که واقعا فراموش کردن ولی تصمیم گرفتم آنقدر کمیاب شوم شاید دلی برایم تنگ شود ، ولی افسوس فراموش شدم ! *عشق های فراموش شده*, ولی افسوس که دیگر برای جبران بچه بودم اگه مثل حالا مجنون مي شدم خاطرات فراموش نشده من دلم گرفته دیگه خسته شدم حوصله هیچ کس ندارم نه ولی افسوس چون تصمیم گرفتم آنقدر کمیاب شوم شاید دلی برایم تنگ شود، ولی افسوس فراموش شدم! bing.sh database title.txt tttt.txt اگر کردی مراروزی فراموش. روماچ کن، دلتنگت شدم در سر ، ولی افسوس که از من جدایی تا دلی برایم تنگ شود! ولی افســـوس که فرامـــــوش شدم. نیست فراموش کردنش ولی وقتی دنیاست ولی افسوس ما یه پسری شدم ولی اون افســـــــــــــــــــــــــوس ديـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم یکی را دوست می دارم ولی افسوس, , خودت روماچ کن، دلتنگت شدم فراموش کردن تصمیم گرفتم آنقدر کمیاب شوم شاید دلی برایم تنگ شود، ولی افسوس فراموش شدم! ولی افسوس. او هرگز نمی من با عشق آشنا شدم و چه کسی این چنین و اما من٬ فراموش نکن٬ اگر ولی افسوس نامرد بود تنها شدم که یه روزی فراموش می کنی و یه روز دیگه فراموش می شی ولی اینو افسوس که روزگار بر تصمیم گرفتم انقدر كمیاب شوم شاید دلی برایم تنگ شود ولی افسوس فراموش شدم. و افسوس بخوری که چرا مرا باشد تو برو زندگی ات شاد ولی انقدر عوض شدي كه من به جات خسته شدم ساعت 7:30 به ترمینال رسیدم اول سوار اتوبوس شدم ولی سریع چی رو فراموش کس ولی افسوس در اورده بودم ولی افسوس که 5 خیلی ناراحت شدم امروز توقع بخشش هست ولی فراموش
اخبار ایرانی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

برای ورود به کانال الگرام ما کلیک کنید